FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |
SØG
www.sygehussonderjylland.dk Til Region SyddanmarkTil forsiden

Om Sygehuset

Fakta om sygehuset

Sygehus Sønderjylland er det sønderjyske sygehus med aktiviteter i Aabenraa,  Sønderborg og Tønder. Sygehusets optageområde er på ca. 235.000 indbyggere. Patienterne bliver behandlet på en af matriklerne alt efter bopæl og lidelsen, der skal behandles.

Organisatorisk er sygehuset struktureret i 11 centre med tilhørende klinkker og underenheder som ambulatorier, sengeafsnit, laboratorier mv. Derudover er der en administration med stabsafdelinger (Kvalitetsafdelingen, Økonomiafdelingen og HR-afdelingen), en IT-afdeling, ”Projektafdelingen for sygehusbyggeri” og Lærings- og forskningshuset.

Sygehus Sønderjylland har 369 senge, og hvert år foretages der op mod 430.000 indlæggelser og ambulante besøg. Centerskadestuen i Aabenraa, skadestuefunktionen i Sønderborg og skadeklinikken i Tønder står tilsammen for op mod 35.500 af de ambulante besøg.

Skadestue og skadeklinikker
På Sygehus Sønderjylland har vi specialiseret behandlingen af de akutte patienter på en central skadestue, en døgndækket skadestuefunktion og en skadeklinik. Det betyder, at vi har én døgnåben, central skadestue, som behandler svært tilskadekomne patienter. Patienter kommer til centerskadestuen med ambulance, lægehelikopter eller måske ved eget køretøj. Her behandles alt fra brækkede ben til alvorlige skade ved f.eks. bilulykker. Den centrale skadestue ligger i Aabenraa.

I Tønder har Sygehus Sønderjylland skadeklinikker og i Sønderborg har vi en døgnåben skadestuefunktion.
Skadeklinikken har åbent alle dage kl. 8.00 – 22.00, mens skadestuefunktionen som nævnt er åben hele døgnet og hver eneste dag.

Skadeklinikken og skadestuefunktionen er bemandet med specialuddannede sygeplejersker og har lægelig backup. Det betyder, at de kan behandle rigtig mange skader, så patienterne behøver ofte ikke at tage til Centerskadestuen i Aabenraa, når de er kommet til skade.

Skadeklinikken kan bl.a. sy sår, give stivkrampevaccinationer, behandle lettere forbrændinger, insektbid og -stik, skifte forbindinger, afhjælpe gipsgener og reparere en knækket gips, fjerne fremmedlegemer fra f.eks. øjet. På skadeklinikken arbejder specialuddannede behandlersygeplejersker.

Større traumer og skader overføres dog til Centerskadestuen, som ligger i Aabenraa.

Et sygehus i Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland er en del af Region Syddanmark. Det betyder, at sygehuset samarbejder med regionens øvrige sygehuse om at sikre den bedst mulige undersøgelse, behandling og pleje for patienterne. Sygehus Sønderjylland samarbejder også med de nye kommuner om at sikre sammenhæng i patienternes møde med sundhedsvæsenet.

Personalet på Sygehus Sønderjylland

Medarbejderne er Sygehus Sønderjyllands vigtigste ressource. I tråd med sygehusets strategi for gode medabrjedere er bl.a. arbejdsmiljø, kompetenceudviking og professionel ledelse kernebegreber på sygehuset. Der er ansat ca. 2900 fuldtidsansatte ved Sygehus Sønderjylland.

Sygehus Sønderjylland er en af Sønderjyllands største uddannelsesinstitutioner og har studerende og elever fra følgende uddannelser:

 • Medicin
 • Sygeplejerske
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Klinisk diætist
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Radiograf
 • Pædagog
 • Audiologiassistent
 • Ernæringsassistent
 • Redder
 • IT-supporter
 • Kontorassistent
 • Kontorservicemedarbejder
 • Lægesekretær
 • Neurofysiologiassistent
 • Social- og sundhedsassistent
 • Sundhedsservicesekretær
 • Sundhedsassistenter

 Siden er sidst opdateret 5-10-2015Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | Send sikker post til sygehuset